ECDL - European Computer Driving Licence

Európsky vodičský preukaz na počítače

je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) počítačových znalostí a zručností bežného používateľa počítača. Vznikol, aby pomohol riešiť problémy, ktoré sa vyskytli:
Schopnosť práce s osobnými počítačmi je definovaná pre dve úrovne:
Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej bázy otázok a testov. Vyžadovaný okruh vedomostí a zručností pre prácu s počítačom, ktoré musí uchádzač v danej tematickej oblasti (module) preukázať vymedzujú tzv. sylaby modulu.
Záujemca sa môže rozhodnúť pre niektorý z medzinárodne odporúčaných profilov digitálnej spôsobilosti:

Digitálna gramotnosť - profil ECDL Base

Digitálna kvalifikovanosť - profil ECDL Standard

Digitálna odbornosť - profil ECDL Expert

ECDL Individuálny profil

SPŠ elektrotechnická v Prešove vstúpila do programu ECDL v roku 2004, keď 14. 5. 2004 získala certifikát akreditovaného testovacieho centra ECDL. Certifikácia prebieha z modulov:

Certifikáty majú časovo neobmedzenú platnosť. Okrem toho, sa môže záujemca rozhodnúť postupne individuálne voliť moduly podľa svojej potreby alebo napríklad požiadavky zamestnávateľa a získať o úspešne vykonaných skúškach medzinárodné osvedčenie Certifikát ECDL Profile.V súčasnosti poskytujeme možnosť testovania pre úroveň:
Overovanie odborných zručností sa realizuje na platforme OS Windows (aktuálne Windows 10 SK) s aplikáciami z kancelárskeho balíka MS Office (posledná dostupná báza otázok pre MS Office 2013 SK) alebo OpenOffice (báza otázok pre 3.2 SK). Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Na Slovensku je ich niekoľko desiatok, ale možnosť je vykonať ich aj v hociktorom zahraničnom akreditovanom testovacom centre. Tým je zaručená potrebná medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

Ďalšie informácie ku certifikácii ECDL sú dostupné na stránke ECDL

späť