M2. Základy práce s počítačom

stiahnuť späť

M3. Spracovanie textu

stiahnuť späť

M4. Tabuľkový kalkulátor

stiahnuť späť

M7. Základy práce online

stiahnuť späť

M5. Používanie databáz

stiahnuť späť

M6. Prezentácia

stiahnuť späť

M9. Práca s obrázkami a grafikou

stiahnuť späť

M12. Bezpečnosť pri práci s IKT

stiahnuť späť